Bernhard Ellefsen (f.1984), litteraturkritiker og bokansvarlig i Morgenbladet. Har skrevet boken Imot døden. Om fortvilelsens litterære fellesskap, som kommer på Cappelen Damm i april 2018.