Artikler

«Hinsides lystprinsippet»
artikkel om Sondre Lerches album og turné «Pleasure»
Ballade.no, 29. september 2017

«Form er lik innhold»
artikkel i boken SCENEKUNST KIDS KLASSIKERE (red. Willyson og Kristinsdottir)
Scenekunstforlaget, 2017

«Hvem er kritikeren?»
artikkel i anledning Kulturrådets årskonferanse 2016
kulturradet.no

«Den ytterste instans»
artikkel om kvalitetsbegrepet i litteraturkritikken
Knut Ove Eliassen og Øyvind Prytz (red.): Kvalitetsforståelser (Fagbokforlaget/Kulturrådet, 2016)

«Mørkets varme hjerte»
om Stig Sæterbakkens essayistikk
Vinduet 3/2015

«Ti påminnelser om litteraturkritikk»
manifest i sitatform
Fanfare #3 (2014)

«Hun kan skrive sin egen revolusjon»
om Vigdis Hjorths forfatterskap
Vagant 2/2013

«Det grufulle og det gjennomsiktige»
anmeldelse av Linn Rottems Forestillinger om et hjem
Vagant
 1/2013

«Menneskenaturen i laboratoriet»
artikkel i programbladet for Disputten av Marivaux
Nationaltheatret oktober 2012

«En verden av sjøgress»
reportasje fra EXPO 2012 i Yeosu skrevet sammen med Sigurd Tenningen
Vagant 3/2012

«Baklengs inn i fremtiden»
om verdensutstillingene under den kalde krigen
Vagant 3/2012

«Kritikk og bluferdighet»
debattinnlegg skrevet sammen med Sigurd Tenningen
Vagant 2/2012

«En hel erfaring»
debattinnlegg om Susan Sontag
Agora 4/2011

«Posthumanisme er eksistensialisme»
om Nick Bostroms «simulasjonsargument»
Vagant 1/2012

«Velassorteret, veldebuteret, velprovianteret»
om københavnske bokhandler (skrevet sammen med Ragnild Lome)
Vagant 1/2012

«Medaljens forside. Om Susan Sontags In America»
Agora 2-3/2011

«Tre korte punkter om kanon»
enquête-bidrag om kanon
Vinduet 4/2011

«Voksenopplæring»
om filosofibloggen The Stone
Vagant
 4/2011

«Romanåret 2010: Forslag til en taksonomi»
artikkel i Norsk litterær årbok 2011 (Heming Gujord og Per Arne Michelsen, red.)
Samlaget, Oslo 2011

«Nødvendigheten har et navn: Folket»
om Dag Solstads Arild Asnes, 1970
Vagant
 3/11

«Slik var Demokrit»
en kommentar til Lars von Triers Melancholia
Vagant.no 6. juni 2011

«Et spørsmål om tid»
anmeldelse av Jan Grues Ubestemt tid
Vagant
 2/11

«Et evig navn som ikke skal slettes ut»
om Claude Lanzmanns Shoah
Vagant
 2/11

«Poetikk som kritikk og tidsskriftet som premissleverandør: Bøk (1993–1996)»
artikkel i Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880 (Sissel Furuseth, Jahn Holljen Thon og Eirik Vassenden, red.)
Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2010

«Livet du kan redde»
anmeldelse av Line Baugstøs Regntid
Vagant
 1/11

«Ennui»
anmeldelse av Ero Karlsens Anti-revy
Vagant
 4/10

«Hvordan lese og hvorfor»
bidrag til Plus Ultra. Festskrift til Audun Lindholm på 30-årsdagen (red. Susanne Christensen, Bernhard Ellefsen, Mazdak Shafieian, Sigurd Tenningen og Øystein Vidnes.)

«Å tenke med hånden: det er dette som er å skrive»
om Tomas Espedals 2000-tallsromaner
Vagant 3/10

«En klokke til besvær»
om den svenske kritikkdebatten
Ord & Bild 3/10

«Det lindrende ubehaget i radiokulturen»
om Mytekalenderen og In Our Time
Vagant 2/10

«Støvets område»
om installasjonen Ordets område
Vagant 2/10

«Kritikk som historie»
notis om Den norske litterære kanon 1900-1960 og 1700-1900
Vagant 1/10

«Kunsten er munter»
anmeldelse av Odd Suréns Fra konseptene
Audiatur bokhandel 16. februar 2010

«Feilslått pedagogikk»
kommentar i enqûeten «Kulturradikalisme nå?»
Vagant 4/09

«Problemaktivisme»
leder i Vagant 4/09

«Herremåltid»
omtale av Gert Nygårdshaugs Nullpluss (1986)
Vagant 3/09

«Philip Antagonistes»
om Philip Roths debut Goodbye, Columbus
Vinduet 3/09

«’Du sjunger så jävla bra, Micke!’ Om Johan Harstads forfatterskap»
Vagant 2/09

«Gi’ os Danmark tilbage»
om Lars Frosts Ubevidst rødgang
Audiatur bokhandel 20. mai 2009

«Glimt av følsomhet»
anmeldelse av Brit Bildøens Litterær salong
Vinduet
 1/09

«Å tråkke sitt objekt på tærne»
anmeldelse av Hans Hauge og Kristin Ørjasæters (red.) Åpninger. Lesninger i Hanne Ørstaviks forfatterskap
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 1/09

«Fra Sverre Dahls kulturbibliotek»
intervju med Sverre Dahl
Vinduet 4/08

«Fotnoter til et stort forfatterskap»
anmeldelse av Philip Roths Indignation
Vinduet 4/08

«Roth for hvermann»
om den norske oversettelsen av Philip Roths Hvermann
Kritiker #10

«Historien om et århundre»
anmeldelse av Jens Smærup Sørensens Merkedager
Vinduet
 3/08

«Å skape en slutt»
anmeldelse av Terje Holtet Larsens Home is where you die, sier Mr. Saunders
Vinduet
 2/08

«Antagonisten fra Newark: Transgresjon i Philip Roths
Portnoy’s Complaint og Sabbath’s Theater»
Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap, UiB

«Proust-melodien»
anmeldelse av Imre Kertesz’ K. mappe
Vinduet
 1/08

«Vertikal topografi»
om Øyvind Rimbereids Hvorfor ensomt leve
Kritiker
 #7

«Estetikk og institusjon»
intervju med Stein Haugom Olsen
Prosopopeia 3-4/07

«Øyeblikkets optikk»
om Gunstein Bakke
Ratatosk 1-2/07

«Satanisk teologi»
om Paradise Lost
Prosopopeia
 2/07

«Inautentisitet og eksistensiell ironi – et blikk på Dag Solstads modus»
Prosopopeia 1/07

«Litterære spor»
intervju med Dag Solstad
Prosopopeia 1/07

«Formens ironi»
om Dag Solstads Armand V
Prosopopeia